PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring Gave Veste vzw (GAVE VESTE/MAHABBA)

Vanzelfsprekend respecteert GAVE VESTE/MAHABBA uw persoonsgegeven en de geldende  privacywetgeving Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt GAVE VESTE/MAHABBA persoonlijke gegevens?

 • GAVE VESTE/MAHABBA verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden (kerken) aan ons meedelen in het kader van bijvoorbeeld een opgestart buddy-programma.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt GAVE VESTE/MAHABBA?

 • GAVE VESTE/MAHABBA verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een met uw toestemming aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt GAVE VESTE/MAHABBA persoonlijke gegevens?

 • GAVE VESTE/MAHABBA verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of een inschrijving op een zomerkamp te verzorgen);
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een vrijwilligersverzekering te kunnen afsluiten voor u);

Hoe behandelt GAVE VESTE/MAHABBA persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart GAVE VESTE/MAHABBA persoonlijke gegevens?

 • We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen. We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of totdat u een verzoek heeft ingediend om uw persoonsgegevens die wij opslaan te verwijderen.

Bewaart GAVE VESTE/MAHABBA mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Denk aan complexe wachtwoorden op zowel de document zelf als de apparatuur waarmee we de gegevens verwerken.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat doorgeven via jelle.gaveveste@gmail.com
 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met jelle.gaveveste@gmail.com
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die GAVE VESTE/MAHABBA over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.