OVER ONS

GESCHIEDENIS

Het Mahabba-verhaal startte in Oxford in 2005.

 

Wekelijks kwamen enkele vrienden samen om Gods zegen te vragen over moslims in hun stad. Zij ontvingen een visie over hoe alledaagse christenen uit verschillende lokale kerken het leven van alledaagse moslims kon beïnvloeden. Deze visie werd bekrachtigd door de lokale kerkleiders. Mahabba Oxford werd een feit. Het is een netwerk bestaande uit christenen die Gods liefde, het evangelie van Jezus, willen delen onder Moslims uit hun directe omgeving. Mahabba betekent tenslotte ‘liefde’ in het Arabisch.

 

Het bidden leidde tot handelen waarbij Mahabba-leden betrokken raakten met Moslims uit  hun omgeving.

 

Ze ontwikkelden praktische en toegangelijke trainigstools (zoals de Frienship First course) om christenen toe te rusten in het delen van hun geloof zonder angst voor moslims maar ook op een toegankelijke en begrijpelijke manier.

 

Toen een aantal moslims zich bekeerden, werd het belangrijk dat zij goed ondersteund bleven in hun groei tot krachtige discipelen van Jezus.  Ze worden hierin aangemoedigd door de plaatselijke kerken en christenen met een eigen moslim-achtergrond.

 

Doorheen de jaren groeide Mahabba uit tot een internationaal netwerk die lokaal actief is onder moslims bestaande uit toegewijde christenen die de kloof tussen Moslimgemeenschappen enerzijds en de Christengemeenschap anderzijds kleiner maakt en tot doel stelt moslims te wijzen naar Jezus.

Mahabba Belgium has its roots in an informal gathering of those interested in sharing Jesus with Muslims. It was realised that the challenge of a Christian response to Islam in Belgium was something that the whole Belgian church must be involved in, and not just the specialists. A few people began to look for ways of helping ordinary Christians in Belgium to engage positively with their Muslims neighbours. Some had experience of Mahabba in the UK and France, and had seen the fruits of starting local prayer groups. Rather than reinvent the wheel it was decided to emulate the Mahabba model and start up Mahabba in Belgium.

Mahabba is about building bridges between different peoples. Not just between Muslims and Christians but also between Christians of different cultural and church backgrounds. From the outset it was decided that Mahabba would be for the whole of Belgium, including both the Flemish and French speaking areas. Mahabba is also about working together for God’s Kingdom. That is why, very early on, Mahabba Belgium entered into an official partnership with Gave Veste.

On Saturday 2nd June 2018 Mahabba was launched in Brussels, the capital and largest city of Belgium. Further launch events in other cities of Belgium are currently being planned…  

GAVE VESTE

Mahabba België maakt deel uit van Gave Veste

  • Gave Veste wil plaatselijke kerken, christelijke verenigingen en organisaties ondersteunen in hun christelijke activiteiten onder asielzoekers, waardoor vluchtelingen integreren. Dit doet Gave Veste door het geven van voorlichting, toerusting en begeleiding.
  • Gave Veste mobilieert christenen zodat zij gastvrij kandidaat-vluchtelingen ontvangen in de christelijke gemeente, en Gods liefde in woord en daad doorgeven aan hen.