ONZE VISIE

Erken de feiten, geef angst geen kans

 

Onder christenen heerst een bepaalde angst voor Moslims. Die angst verlamt ons als kerk om met onze moslimnaaste een constructieve relatie op te bouwen. Wij geloven dat het bijbelse antwoord op de Islam in ons land Christus’ allesveranderde liefde is,  geen angst. Mahabba wil deze angst bij christenen overwinnen, zodat die kan plaatsmaken voor Gods liefde. Het start met gebed voor Moslims in onze omgeving. We bidden dat God ons leert hen te zien zoals Hij hen ziet, zodat zij Gods liefde, geopenbaard in Jezus mogen ontdekken.  

Is gebed voldoende?

Mahabba is een gebedsbeweging zonder strategie of programma. Er is geen handleiding voorzien. Het draait om oprecht gebed voor Moslims waaruit door de Geest geleide goede werken voortvloeien. We zijn ervan overtuigd dat indien christenen zich verenigen in gebed voor Moslims, Gods werk zich zal openbaren in de harten van de christenen die voor hen bidden, als in het hart van de Moslims zelf.

Wat betekent Mahabba voor jou?

Mahabba brengt gelijkgezinde christenen samen met als doel elkaar te bemoedigen en te ondersteunen in het betuigen van de liefde van Christus onder Moslims. Daarnaast faciliteren we trainingen en rusten we christenen toe met relevante middelen.

Welke impact kan een Mahabbagroep dan hebben op moslims in mijn regio?

Er zou een nauwere relatie kunnen ontstaan tussen christenen en Moslims; elkaars angst en vooroordelen overwinnen. Christenen zouden hierdoor Jezus’ liefde voor alle mensen kunnen weerspiegelen.

Daarnaast streeft Mahabba ernaar een netwerk uit te bouwen van mensen die zich willen inzetten voor Moslims in België. Door middel van onze website en nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van onze eerstvolgende trainingsevenementen alsook over middelen om het cultuurverschil tussen Moslims en christenen te overbruggen.